Polityka prywatności

I. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Praktyka Lekarska Jolanta Wypler z siedzibą przy ul. 3go Maja 40 lok.28, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591448284, REGON:141127079, świadczący usługi w miejscu siedziby firmy, a także w:

1. Skingen Clinic przy alei Bohaterów Września 18/3, 02-389, Warszawa.

II. Dane kontaktowe do Administratora:

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobiście jako właściciel sprawuję funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD): Jolanta Wypler,
e-mail: wypler@interia.eu,
tel. 609684638.

III. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu?

Posiadają Państwo prawo:
1. dostępu do treści swoich danych/ danych osobowych osób pozostających pod Państwa opieką,
2. prawo ich sprostowania,
3. usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
4. prawo do przenoszenia danych,
5. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

POWIEDZ NAM

Jaki problem chcesz rozwiązać?